Få forældrene i spil

Forældrene er en vigtig ressource, og de spiller bl.a. en afgørende rolle for elevernes trivsel. Derfor bør de også involveres i elevernes arbejde og kendskab til egne styrker. Det anbefales, at du udsender et forældrebrev, inden forløbet påbegyndes (find evt. inspiration i “forældrebrevet” bagerst i lærervejledningen). 

Vi anbefaler også, at du laver den konkrete øvelse i Min Styrkebog, der involverer forældrene og generelt inddrager dem i processen i det omfang, du finder det hensigtsmæssigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *