Din rolle som lærer

Hvis du skal vise eleverne vejen, er det en god idé at gå den selv. Derfor opfordres lærerteamet til også at arbejde med egne topstyrker – både individuelt og i fælleskab. Udvælg dine egne fem topstyrker og reflektér over, hvordan de kommer til udtryk i din dagligdag. Derudover er styrkerne særdeles anvendelige i teamsamarbejdet. Det er meget givende for et team at finde styrkerne og ressourcerne i hinanden. Ved næste teammøde kan I evt. lave øvelsen ”Styrkestolen”, som står beskrevet i Min Styrkebog. Her får man et unikt indblik i, hvordan ens teammakkere ser én som person, og det er interesseret at se, om de styrker, man får tildelt, stemmer overens med de topstyrker, man selv har valgt. Derefter kan man se på, hvordan styrkekonstruktionen ser ud i teamet. Hvor er I stærke? Hvilke styrker har I mange af i teamet? Hvordan kan I udnytte det? 

Dernæst kan man se på, hvilke styrker, der ikke er til stede i teamet. Hvordan tackler I det? (Læg mærke til, at vi skriver ”dernæst”! Som tidligere nævnt har vi en tendens til at springe direkte til vores svagheder. Brug tiden på først at se på, hvordan I kan udnytte jeres styrker!). Derudover anbefaler vi, at I også har jeres egen udgave af Min Styrkebog, og at I deltager i styrkeøvelserne og dialogen i klassen på lige fod med eleverne, i det omfang det giver mening. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *