Styrkerne i balance

Vores styrker er noget, vi kan skrue op og ned for (se afsnittet “Balanceret brug af styr-kerne” i indledningen). I nogle sammenhænge bruger vi vores styrker for lidt, hvilket betyder, at vi ikke udnytter vores potentiale tilstrækkeligt. Så er det en god idé at skrue op for styrkerne. Andre gange kan vi komme til at bruge vores styrker for meget. 

Når en styrke bliver for meget af det gode, kan den komme til at arbejde imod os, og dermed kan den reelt blive en svaghed. Det kan f.eks. være en elev, der overforbruger styrken Lederevne og bliver for dominerende i en gruppe, eller en elev, der bruger sin Humor-styrke for meget og bliver til klassens klovn. I disse tilfælde skal man arbejde med at skrue lidt ned for styrkerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *