About

ABOUT US

Styrkeakademiet ApS.

 

Styrkeakademiet tilbyder konkrete materialer og træning i brugen af metoder til såvel dit personlige arbejde med at bringe lykke og glæde i dit liv som til institutioner, der arbejder med unges trivsel.

 

I vores regi arbejder vi med forløb til:

 

  • Forebyggende arbejde i skole og ungdomsuddannelse
  • Misbrug (t.eks. rusmiddelbehandling, spiseforstyrrelser eller selvskade)
  • Specialskoler, STU og projekter med at bringe diagnosticerede i uddannelse og arbejde 
  • Socialt forebyggende indsatser (f.eks. udsatte unge eller indsatser for at knække den sociale arv)

Erhvervsakademi og Professionshøjskole


Vores overordnede målsætning er at levere stærke uddannelser og være en aktiv medskaber af fremtidens velfærdssamfund.


Kvalitetsarbejdet er vigtigt for realiseringen af denne målsætning. Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen har til opgave at udvikle og udbyde professionsrettede videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelser, som på et højt fagligt niveau dækker behovet for kvalificeret arbejdskraft i institutionens dækningsområde.


Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen varetager endvidere praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsopgaver.

The project is managed by a steering commitee with members from all participating organisations and an advisory board with: 


Storm Steensgaard, stresscoach and expert in heroic management

Rasmus Welling, vicechairman in FALIHOS, United History and Civics Teachers

Project Ivar the Boneless

 

The project is a collaboration between Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen and Styrkeakademiet ApS. involving schools, institutions and projects that work with marginalized and vulnerable children and adolescents.

CONTACT US

Trekronergade 110, 1. th.

2500 Valby

Denmark

(45) 28 70 79 20

© Copyright. All Rights Reserved.